Hvis du skal flytte

Procedure ved fraflytning:
Flytning meddeles til kasserer Jørgen Steen Larsen på tlf. 20 35 79 60
eller på mail: kasserer@skelby-vand.dk

Det er en fordel at have følgende klar:

  • Forbrugsadressen afregningen vedrører
  • Købers navn, adresse (husk postnr.), e-mail og telefonnummer
  • Sælgers navn, nye adresse (husk postnr.), e-mail og telefonnummer
  • Overtagelsesdato
  • Aflæst målerstand

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger i forbindelse med din flytning, er du velkommen til at kontakte os.