Velkommen til Skelby Vandværk

Skelby vandværk er en almen vandforsyning, med tilladelse til at indvinde op til 60.000 m³ årligt. De sidste mange år har vi indvundet omkring 50.000 m³ årligt.

Forsyningsområde
Skelby Vandværk forsyner Skelby, Nåby, Ulstrup, Kagstrup, Regerup, Rejnstrup, Gunderslevlille og Gunderslevholm med rent drikkevand.

Vandets sammensætning.
Drikkevandet fra Skelby Vandværk er iltet og filtreret grundvand, uden nogen former for tilsætninger. Vandet henter vi fra kalken ca. 30 meter under Skelby.

Vandkvaliteten overholder de gældende grænseværdier. Der udtages prøver af vandet 6-7 gange årligt, dels på vandværket, dels hos forbrugerne.