Kontakt

Skelby Vandværk a.m.b.a.
Ulstrupvej 15, Ulstrup
4160 Herlufmagle

Henvendelse vedr. vandregning:
Kasserer Jørgen Steen Larsen
Tlf.: 55 45 09 60
[email protected]

Henvendelse til formanden:
Telefon: 20 45 10 70
Mail: [email protected]

Henvendelse vedr. drift:
Tlf.: 29 45 71 55