Kontakt

Skelby Vandværk a.m.b.a.
Ulstrupvej 15, Ulstrup
4160 Herlufmagle

Henvendelse vedr. vandregning:
Kasserer Jørgen Steen Larsen
Tlf.: 20 35 79 60
kasserer@skelby-vand.dk

Henvendelse til formanden:
Karl Johan Thomasen
Tlf.: 20 45 10 70
Mail: 
formand@skelby-vand.dk

Henvendelse vedr. drift:
Simon Thomasen
Tlf.: 29 45 71 55
Mail: simon@skelby-vand.dk