Vandværkets historie

Historien om et vandværk begynder da med en skole. I Skelby gør den i hvert fald.

Susåskolen der blev bygget i 1956 havde sit eget vandværk.

I 1956 måtte alle i Skelby selv sørge for vand, f.eks. fra egen brønd. I begyndelsen af 1960'erne begyndte det imidlertid at knibe med tilstrækkelig vandforsyning for mange i Skelby.

Derfor tog dyrlæge Kai Knudsen initiativ til at oprette Skelby Vandværk.

Andelsselskabet Skelby Vandværk blev oprettet foråret 1963, hvor der blev lavet en aftale om forsyning af vand fra Susåskolens vandværk, Alleen 12, Skelby.

Aftalen gik ud på at det nye Skelby Vandværk skulle overtage Susåskolens vandværk. Betalingen blev at skolen skulle have gratis vand i 25 år. Først herefter skulle skolen betale for vandet.

Der er tinglyst en aftale om, at Skelby Vandværk har ret til at bruge lokalet på skolen, hvor vandværkets tekniske anlæg står. Da skolen overgik til privat eje i 2014, fortsatte aftalen med den nye ejer.

Retten til leje af lokalet gælder så længe, Skelby Vandværk leverer vand til forbrugerne i forsyningsområdet.

To mindre nabovandværker er i tidens løb nedlagt og tilsluttet Skelby vandværk.

I dag er der 4 boringer som forsyner forbrugerne i Skelby, Nåby, Ulstrup, Kagstrup, Regerup, Rejnstrup, Gunderslevlille og Gunderslevholm.

Der udpumpes ca. 60.000 m³ vand årligt.