Vores verden

Følg med os ind på Skelby Vandværk, så viser vi vejen fra råvand til drikkevand

  • Først pumpes råvandet op fra grundvandet fra en af vores 4 boringer ude i indvindingsområdet.
  • Et filter  på den nederste del af røret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.
  • Det er vigtigt at vi ikke pumper vandet for hurtigt op af jorden, for så får vi skidt med op og vi risikerer at ødelægge vores boring.
  • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
  • Vidste du at vi ilter vandet for at frigive svovlbrinte?
  • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

  • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede filtre i vores tanke. 
  • Vandet opbevares så i en rentvandstank under jorden indtil det skal ud til forbrugeren.
  • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 frekvensstyrede pumper som vi bruger til at justere trykket i vandledningen alt efter forbruget.

  • Vi tager prøver efter et prøvetagningsprogram som viser os om vandets kvalitet er i orden.

På Skelby Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Hygiejnen skal altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om vores vandkvalitet her.