Generalforsamling

Her finder du referater fra vores seneste generalforsamlinger og formandens beretning for hvert år. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.


Indkaldelse til generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes

Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Jan Jacobsen genopstiller ikke, så vi søger 1-2 nye medlemmer af bestyrelsen. Kontakt bestyrelsen hurtigst muligt hvis det kunne være noget for dig.

Du finder det foreløbige regnskab for 2020 her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skelby Vandværk

 

 

Ordinær generalforsamling
8. oktober 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

 

Ordinær generalforsamling
21. marts 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019