Generalforsamling

Her finder du referater fra vores seneste generalforsamlinger og formandens beretning for hvert år. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.


Indkaldelse til generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes

Torsdag den 2. marts 2023 kl. 18.30 i Depotet, Buen 18 i Skelby

Vi starter med aftensmad, hvor Vandværket er vært.

Menuen fra Bækkels Gastronomi i Næstved er

”Gammeldags kalvesteg, glaseret perleløg, friske grønsag, stegte kartofler, surt og en kraftig sauce.”

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er:
  Ole Berthelsen
  Harald Palmvang
  Kasper Svendsen 
  Valg af suppleanter
 6. Valg af revisorer
  På valg er:
  Peter Lykke Pedersen
  Erik Dalgaard
  Revisor suppleant
  På valg er:
  Lars Walmar
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af aftensmad, skal tilmelding til spisningen ske senest torsdag d. 23. februar kl. 10.00, enten på mail til [email protected] eller på telefon 20 35 79 60, gerne som SMS.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skelby Vandværk

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 16. marts 2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 14. oktober 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021

 

Ordinær generalforsamling
8. oktober 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020