Aflæsning

Fjernaflæsning betyder at du ikke får et aflæsningskort, men blot en information om hvornår vi aflæser din måler.

Aflæsning af din måler sker ved at vi kører forbi, men vi skal stadig have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Aflæsningerne sker den 31/12, den 31/3, den 30/6 og den 30/9 hvert år. Regningen kommer en måned senere.

Vi gør opmærksom på at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. 

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.