Generalforsamling 2019

Skelby Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 21. marts 2019, kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Karl Johan Thomasen senest torsdag den 14. marts 2019.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Årsrapport 2018 kan du læse her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skelby Vandværks Persondatapolitik

Skelby vandværk har opdateret persondatapolitikken så vi lever op til de nye regler.

Du kan læse hele vores persondatapolitik her.

Tilmelding til nyheder fra Skelby Vandværks hjemmeside er kun en registrering af den oplyste mailadresse. Adressene er ikke er tilgængelige uvedkommende, og de kan ikke forbindes med andre personoplysninger.

Hver gang du får en nyhed tilsendt, kan du klikke og afmelde dig nyheder fra Skelby Vandværk. Afmeldte mailadresser slettes straks fra systemet.