Generalforsamling torsdag den 8/3 2018

Skelby Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Karl Johan Thomasen i hænde senest torsdag den 1/3 2018.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Årsrapport 2017 finder du her.

Karl Johan Thomasen, Jørgen Steen Larsen og Christian Holt er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg.

Forslag til behandling:

Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen i forbindelse med at Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk er blevet en del af Skelby Vandværk.
I vedtægternes § 10 ændres afsnittet “Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.” til “Selskabets bestyrelse består af op til 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen.”
Forslaget har været 1. behandlet på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28/9 2017, og kan vedtages med almindeligt flertal på denne ordinære generalforsamling

Der er ikke indkommet yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 7.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Når generalforsamlingen har været afholdt, kan du læse referatet her.

Utæthederne er fundet. Vi har igen normalt vandforbrug.

STORT NATFORBRUG!

4. marts 2018!

Vi har nu haft en uge med lave nattemperaturer. De sidste par nætter har vandforbruget været meget højt, særligt i området syd og nord for Skelby.
Bor du
  • mod syd i Nåby, Kagstrup, på Pøllegårdsvej, Skelbyvej indtil nr. 30, Holløse Mølle, Valmosevej, Skellet eller

  • mod nord på Skelbyvej fra 64-101, Regerup eller Ulstrup,

så kig efter om du skulle have nogle frostsprængte rør eller nogle haner som står og løber.
Vi bruger ca. 40-50 m³ ekstra hver dag.

Der er normalt forbrug i Gunderslevlille, Rejnstrup, Gunderslevholm og Skelby.

Husk også at spørge dine naboer, hvis de ikke følger med i Nyhederne her fra Skelby Vandværk.

Onsdag den 24. januar uregelmæssig vandforsyning i Rejnstrup og Gunderslevlille

Onsdag den 24. januar 2018

mellem kl. 9 og kl . 12 bliver der uregelmæssigheder i vandforsyningen til Rejnstrup og Gunderslevlille. I forbindelse med at vi kobler over til at levere vandet fra Skelby Vandværk, er der nogle rør og ventiler som skal lægges om. Vandet vil blive afbrudt i 30-45 minutter en eller to gange i løbet af formiddagen.

Husk at fortælle det til din nabo.

Lad være med at starte din vaskemaskine på onsdag, og hvis du er hjemme, så  tap vand i en kande eller flaske og sæt den i køleskabet, så kan du  har noget at drikke og til at lave the og kaffe.

Når vi åbner igen, kan der være grums i vandet, så skyl lige hanen og WC’et igennem. Der kan også komme luft i vandet. Når du fylder et glas eller en flaske er den helt hvid, uklar, og kort efter begynder den at blive klar fra bunden. Det er simpelthen luft der er kommet med vandet, og det er helt uskadeligt.

Når det er overstået, så er sammenkobling af vores to vandværker færdig. Tilbage står kun at sløjfe brønd og boring ved Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk, men det vil ikke medføre afbrydelser i vandforsyningen.

Forbrugerne på Skelby-siden af åen og ved Gunderslevholm vil ikke blive berørt af uregelmæssighederne.