Persondatapolitik

Skelby Vandværks behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.
Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med vandforsyningsloven og love om afgift af ledningsført vand og spildevand.
Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.
Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:
  • Navn, adresse, telefon, e-mail
  •  Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
  • Forbrugsdata der kan henføres til en person
Du kan læse vandværkets persondatapolitik her