Målervejledning

Sådan bruger du den digitale vandmåler

Normalt er målerens display slukket. Ved at sætte din finger på den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning.

Symbolet i højre side viser dig, om tallet du ser er målervisningen i kubikmeter (m³) eller det aktuelle forbrug i kubikmeter i timen (m³/h).

Sådan betjener du måleren:

  • Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
  • Måleren viser nu første visning, målervisningen i m³.
  • Med et nyt tryk skifter du til vandstrømmen lige nu i kubikmeter i timen. Hvis du ser bort fra punktummet, så har du hvor mange liter du lige nu tapper i timen. Hvis du har lukket alle vandhanerne i huset, skal måleren gerne vise 0.
  • Med et 3. tryk får du vist målervisningen ned i liter, igen hvis du ser bort fra punktummet.
  • Fjerde tryk giver dig fejlkoder og femte tryk hvor lang tid der har været fejl.
  • Hvis du trykker videre kan du få flere oplysninger om din måler, blandt andet hvor længe batteriet kan holde.

Fejlkoder:

Hvis måleren finder en fejl så tænder den displayet og viser fejlkoden. Fejlkoden bliver stående i displayet, indtil fejlen er rettet eller fejlkoden nulstilles.

Ser du et A, C eller E fulgt af tal i displayet på din måler skal du snarest kontakte Skelby Vandværk.

TIP!

Hvis du bruger en lommelygte når du aflæser måleren, skal du lade være med at lyse direkte på den optiske knap, fordi ellers skifter displayet til den næste visning i menuen.

Skriv et svar