Information

Skelby vandværk er en almen vandforsyning, med tilladelse til at indvinde op til 60.000 m³ årligt. De sidst mange år har vi indvundet omkring 50.000 m³ årligt.

Forsyningsområde

Skelby Vandværk forsyner Skelby, Nåby, Ulstrup, Kagstrup, Regerup, Rejnstrup, Gunderslevlille og Gunderslevholm med rent drikkevand.

Vandets sammensætning.

Drikkevandet fra Skelby Vandværk er iltet og filtreret grundvand, uden nogen former for tilsætninger. Vandet henter vi fra kalken ca. 30 meter under Skelby.
Vandkvaliteten overholder de gældende grænseværdier. Der udtages prøver af vandet 6-7 gange årligt, dels på vandværket, dels hos forbrugerne.

Hårdheden er 14-16 °dH, mellem hårdt vand

Vandkvalitet og analyserapporter Klik her for at læse vandanalyserne

Generalforsamlingsreferater og regnskaber Klik her for at læse vejledningen til vandmåleren1

Skriv et svar