Kategoriarkiv: Generalforsamling

Skelby Vandværk afholder ordinær generalforsamling hver år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden fremgår af vedtægterne.

Generalforsamling 2019

Skelby Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 21. marts 2019, kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Karl Johan Thomasen senest torsdag den 14. marts 2019.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Årsrapport 2018 kan du læse her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling torsdag den 8/3 2018

Skelby Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Karl Johan Thomasen i hænde senest torsdag den 1/3 2018.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Årsrapport 2017 finder du her.

Karl Johan Thomasen, Jørgen Steen Larsen og Christian Holt er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg.

Forslag til behandling:

Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen i forbindelse med at Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk er blevet en del af Skelby Vandværk.
I vedtægternes § 10 ændres afsnittet “Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.” til “Selskabets bestyrelse består af op til 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen.”
Forslaget har været 1. behandlet på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28/9 2017, og kan vedtages med almindeligt flertal på denne ordinære generalforsamling

Der er ikke indkommet yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 7.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Når generalforsamlingen har været afholdt, kan du læse referatet her.

Generalforsamling onsdag den 29. marts 2017

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30 afholder Skelby Vandværk generalforsamling i Skelby Forsamlingshus.
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen foreslår at der indledes drøftelser om samarbejde med Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk
 8. Eventuelt

Ole Berthelsen og Jan Bakke Jacobsen er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 7 skal være formand Karl Johan Thomasen i hænde senest onsdag den 22. marts 2017.

Hvis der indkommer forslag, vil de blive offentliggjort her på siden senest 5 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Når generalforsamlingen har været afholdt, kan du læse  referatet www.skelby-vand.dk

Generalforsamling 2016

Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30 afholder Skelby Vandværk generalforsamling i Skelby Forsamlingshus.
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 6. Valg af revisorer
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt

Karl Johan Thomasen, Jørgen Steen Larsen og Christian Holt er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg

Under punkt 7 skal behandles en ændring af sidste afsnit i vedtægternes § 12 til følgende formulering:
“Revisionen af regnskabet foretages af en af bestyrelsen antaget revisor og godkendes af de generalforsamlingsvalgte revisorer.”
Ændringen blev enstemmigt godkendt på generalforsamlingen i 2015 og kan dermed vedtages med almindeligt flertal på denne ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Seneste referat og regnskab kan findes på www.skelby-vand.dk/information/bestyrelsen/generalforsamlinger-og-regnskaber/