Kategoriarkiv: Driftsinformationer

Her kommer rutinemæssige oplysninger ved driftsforstyrrelser med videre.

Skelby Vandværks Persondatapolitik

Skelby vandværk har opdateret persondatapolitikken så vi lever op til de nye regler.

Du kan læse hele vores persondatapolitik her.

Tilmelding til nyheder fra Skelby Vandværks hjemmeside er kun en registrering af den oplyste mailadresse. Adressene er ikke er tilgængelige uvedkommende, og de kan ikke forbindes med andre personoplysninger.

Hver gang du får en nyhed tilsendt, kan du klikke og afmelde dig nyheder fra Skelby Vandværk. Afmeldte mailadresser slettes straks fra systemet.

Lad vandhanen løbe!

Miljøstyrelsen anbefaler, at du lader vandhanen løbe, læs mere på mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/lad-vandhanen-loebe/. Det er ikke for at vandværket skal tjene flere penge, men for at sikre at du får rent vand. Du kan bruge vandet til at vande blomster med eller til at skylle de snavsede tallerkener.

Men Miljøministeren har besluttet, at vandværkerne skal tage vandprøver af det første vand fra vandhanen, uden at lade det løbe først. Det betyder, at vandværket skal udtage 2 prøver, hvor man tidligere kunne nøjes med en prøve. Så tager vi en prøve efter forskriften, og en prøve for at vise, at man skal huske at lade vandet løbe.

Det er sådan en beslutning fra ministerens side, som betyder at drikkevandet bliver dyrere, og det bliver sværere for dig som forbruger at gennemskue om  vandkvaliteten er god nok.

Hvis du ser på den første vandprøve som Skelby Vandværk udtaget efter de nye regler, så kan man godt se, at der er gammelt vand i hanen. Vandet er 13 °C varmt, og der er et kimtal (bakterie antal) på 1.000 pr. ml. Der er ingen colibakterier.

Men efter kort tid hvor hanen har løbet, så er temperaturen 7 °C, og kimtallet er 2 pr. ml.

Så gør som Miljøstyrelsen anbefaler: Lad vandet løbe til det er koldt, så er vandet også frisk.

Men vandværket må ikke gøre som Miljøstyrelsen anbefaler, vi bliver bare nødt til at betale for overflødige vandprøver, fordi miljø- og fødevareministeren har truffet en tåbelig beslutning, mod Miljøstyrelsens vejledning til forbrugerne.

SMS-varslingstjeneste

Skelby Vandværk har taget en SMS-varslingstjeneste i brug i dag d. 9. marts 2018.

Hvis du får eller har fået en SMS fra 25 91 14 46 med følgende tekst:

“Dit vandværk har fået nyt IT-system, til bl.a. varsling.
Må vi sende beskeder til dette nummer?
Svar JA hvis du vil modtage information fra Skelby Vandværk.
Svar NEJ hvis du ikke ønsker at vi skriver igen”

Hvis du svarer JA på SMS’en, så vil du fremover få SMS’er, når vi har brug for at varsle forbrugerne.

Vi arbejder på at lave et skema her på hjemmesiden, så du kan tilmelde dit mobil-nr til SMS’er og/eller din e-mailadresse, hvor du kan få varslinger, som bliver målrettede til din adresse. Men dette skema er ikke færdigt endnu.