Alle indlæg af Christian Holt

Om Christian Holt

Driftsansvarlig på Skelby Vandværk

Uregelmæssigt tryk

Styringen af en af vandværkets 3 pumper er gået i stykker, og der kan derfor forekomme nedsat tryk.

Hvis du lader være med at vande have eller fylde havebassiner, er du med til at holde et rimeligt tryk til os alle.

Vi kan først få reservedele i løbet af uge 29 (15-19. juli). Vi melder ud her på hjemmesiden, år vi igen har fuld ydeevne.

Normal drift

Torsdag den 2. maj 2019 kl 9.30-12 var der lukket for vandet efter Dyrehospitalet, så det påvirkede forbrugerne på Skelbyvej op til og med nr. 30, Pøllegårdsvej, Kagstrupvej, Nåbyvej, Skellet, Valmosevej og sideveje.

Der blev repareret en utæt hovedledning kort efter Blæsenborg.

Vi beklager ulejligheden

Generalforsamling 2019

Skelby Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 21. marts 2019, kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Karl Johan Thomasen senest torsdag den 14. marts 2019.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Årsrapport 2018 kan du læse her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen