Oversigt over tilgængelige analyserapporter:
klik på datoen for at se analyserapporten - de nyeste står øverst
Forneden står hvor ofte de forskellige prøver bliver udtaget
A kontrol
Ledningsnet
A+B kontrol
Afgang Vandværk
Boringskontroller
BAM-kontroller
2020-05-27
2020-03-17
2019-11-12
2019-11-12
2019-09-23
2019-02-19
2019-02-13
2019-02-13
2018-11-27

2020-05-27
2019-09-18
2019-05-08
2019-02-19

2020-05-27
2019-05-08

2020-03-17
2019-09-18

2019 DGU 216.669
2019 DGU 216.458-2
2019 DGU 216.458
2018 DGU 216.209
2017 DGU 216.732
2015 DGU 216.458
2015 DGU 216.209
2015 DGU 216.732
2015 DGU 216.458a

2019-05-08
2018-05-23
2017-10-18
2017-05-03
2016-07-18
2015-11-12
2014-10-27

Udtages 3 gange årligt på ledningsnettet Udtages 2 gange årligt på ledningsnettet Udtages en gang årligt på ledningsnettet Udtages en gang årligt på vandværket Udtages hvert 4. år fra hver enkelt boring Udtages fra den boring som er forurenet

For at kunne læse analyserapporterne, skal du have installeret det gratis program Adobe Reader. Du kan hente programmet på adressen http://www.adobe.com/dk/products/acrobat/readstep2.html

Næstved Kommune fører tilsyn med vandkvalitet og de teknisk/hygiejniske forholdene på Skelby Vandværk. Seneste tilsynsrapport kan du læse her