Generalforsamlinger og regnskaber for Skelby Vandværk

Referater for Skelby Vandværk:

2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Årsrapporter

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Skelby Vandværk

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling i marts måned skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar

Du kan læse gældende vedtægt for Skelby Vandværk her