Dagsorden for Generalforsamling 2020

Skelby Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 8. oktober 2020, kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Karl Johan Thomasen senest torsdag den 1. oktober 2020.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Årsrapport 2019 kan du læse her.

OBS på grund af Corona-reglerne, skal man medbringe en maske til at have på, når man ikke sidder ned.

Det er kun de første 50 deltagere som kan blive lukket ind til generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen