Generalforsamling 2020 er udsat indtil videre

Den annoncerede generalforsamling er udsat indtil videre

Skelby Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 19. marts 2020, kl. 19.30 i Skelby Forsamlingshus. når forholdene er normaliserede

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Karl Johan Thomasen senest torsdag den 12. marts 2020.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Årsrapport 2019 kan du læse her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen