Måleraflæsning pr. 31/3 2017

Målerne bliver aflæst pr. 31. marts 2017, og fakturaen kommer sidst i april, til betaling i maj måned.

Næste måleraflæsning bliver pr. 30. juni 2017, til betaling i august 2017.

Husk at du kan spare opkrævningsgebyr, hvis du tilmelder din betaling til betalingsservice.
"KlikHusk din Nem-ID” >
Klik her for online tilmelding til Betalingsservice med din Nem-ID

BEMÆRK: Ved tilmelding til Betalingsservice, skal alle 15 cifre i indbetalingsID medtages som Kundenr.

Save

Generalforsamling onsdag den 29. marts 2017

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30 afholder Skelby Vandværk generalforsamling i Skelby Forsamlingshus.
Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Der reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
    • Bestyrelsen foreslår at der indledes drøftelser om samarbejde med Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk
  8. Eventuelt

Ole Berthelsen og Jan Bakke Jacobsen er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 7 skal være formand Karl Johan Thomasen i hænde senest onsdag den 22. marts 2017.

Hvis der indkommer forslag, vil de blive offentliggjort her på siden senest 5 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Når generalforsamlingen har været afholdt, kan du læse  referatet www.skelby-vand.dk