Informationer på mail fra Skelby Vandværk

Du får denne information fra Skelby Vandværk, fordi du har været tilmeldt nyheder fra Skelby Vandværk.

I de kommende måneder vil der blive enkelte dage, hvor der vil være uregelmæssigheder i vandforsyningen. For bedst muligt at kunne informere dig og de andre forbrugere, har vi overført alle de tidligere tilmeldte mailadresser til denne liste.

Hvis du ikke vil have informationer om uregelmæssig drift fra vandværket, kan du svare på denne mail, med besked om at du ikke ønsker flere informationer. Du kan også altid afmelde dig i det link der er i alle mails, eller du kan gå ind på hjemmesiden www.skelby-vand.dk og afmelde din mail adresse.

Informationer vil også i det omfang vi kan nå det, blive lagt på Facebook i gruppen Skelby-Gunderslev Net på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1751743218383664/.

Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk bliver en del af Skelby Vandværk

Rejnstrup-Gunderslevlille og Skelby Vandværker har aftalt en sammenlægning fra den 1. oktober 2017.

I august-september måned vil der blive lavet en vandledning fra Skelby Vandværk til Gunderslevholm ned under Susåen, så vandværket på den tidligere Susåskole kan forsyne forbrugerne i områderne Gunderslevholm, Gunderslevlille og Rejnstrup.

Vandværket i Gunderslevlille bliver ombygget til en trykforøgerstation/højdebeholder, som sikrer at der vil være tryk ud til alle forbrugerne i Rejnstrup og Gunderslevlille.

Skelby Vandværk byder velkommen til Rejnstrup-Gunderslevlilles 49 forbrugere.

Drikkevandsanalyse 3. maj 2017

Højvang Miljølaboratorium har udtaget en normalkontrol på vandværket den 3. maj 2017.

Vandkvaliteten er i orden.

Der blev også taget en prøve fra den boring vi har som er forurenet med BAM. Resultatet ligger på 0,11 µg/l, lige over grænseværdien på 0,10 µg/l, så vi vil overtge om den igen kan indgå i driften.

Se alle analyserne på www.skelby-vand.dk/information/information/analyser/